Articles on: Rewards

Kòman pou'w kreye yon kont sou platfòm lan

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab kreye yon kont sou platfòm lan


Wap senpleman ale sou lyen sa pou'w kreye yon kont https://topup.pgecom.com/signup

Pa ezite antre an kontak ansanm avek nou si'w gen pwoblem antre sou li
Le'w finn klike'l
Wap bezwen antre email ke'w vle itilize sou platform lan
Avek yon mot de pass pou'w kapab login sou sistem lan
Mete yon mot de pass ki inik sou sistem lanSi tout bagay panse anbyen
Sistem lan ta sipoze kreye kont lan pou ou
Epi ou ta sipoze jwenn yon ekran ki paret konsaYayyyy kont ou an kreye
Kounye an wap senpleman bezwen rechaje kont ou pou'w kapab komanse fe tranzacsyon sou li san pwoblèm


Men kek lot resous ke'w ka aprann plis
Kreye yon kat virtuel
Men lis kote ke'w ka itilize kat lan
Kòman pou'w voye kòb bay yon moun sou PayPal san ke ou pa genyen PayPal
Depoze rewards nan yon bank USA
Men ansanm de limit ki genyen sou kat lan

Updated on: 26/07/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!